Az Átalakító Ibolya Láng 


Az Ibolya Láng hatásai:- visszaállítják a csakrák leereszkedő spirálját és negatív energiáit,
- átváltoztatja a szellemet a lelket,érzelmeket,negatív gondolatokat és a fizikai testet,
- megsemmisíti a belső szakadásokat, amelyek a pszichológiai problémák okai és gyermekkorban alakultak ki, valamint az előző életek lenyomatait is amelyek kihatnak
a mostani gondolati mintákra és negatívan befolyásolnak,
- felgyorsítja a transzmutációt azaz a negatív energiákat pozitívvá változtatja,
- felszabadítja a tudatalatti legmélyebb eltemetett programjait és átváltoztatja
- feloldódik a szív keménysége és új szerető érzés lép a szívünkbe .Az Iboly Láng hatásának mechanizmusa: 


Szent Germain tanítása szerint az Ibolya Láng képes a fizikai körülmények megváltatására, mivel rezgés száma közeli az anyagihoz. "Az Ibolya Láng, kölcsönhatást fejthet ki minden molekulával és molekuláris szerkezettel, az anyag minden részecskéjével - ismertekkel és ismeretlenekkel, minden fényhullámmal, elektronnal és áramlattal". "Az Ibolya Láng, mint a vegyi oldószer feloldja a szennyeződéseket, amelyek az atomokban és atomok közötti térben akkumulálódtak. Amikor hívjuk az Ibolya Lángot, az atommag, mint anyag, negatív polaritást kap, a Láng tüzes magja pedig, mint Szellem a pozitívot. Ez a polaritás teremt olyan rezgéseket, amelyeknek köszönhetően az idegen zárványok, amelyek a mag körül forgó elektronok között megrekedtek megsemmisülnek. Az Ibolya Lánggal való kontaktusban e megszilárdult anyag megtisztul és helyreáll saját elsőszülött Tisztaság-mátrixával megegyezően. Következményként, az elektronok mozgása, amely a szennyeződésektől megfosztott, szabadabbá válik és szellemi rezgésünk és az energetikai szintünk felemelkedik. Mindez nem a fizikai, hanem az anyag metafizikai ("meta"=rejtett) szintjén történik."

Ahogyan Jézus volt a Halak korszak nagy mestere, St. Germain vállalta a feladatot, hogy a következő 2000 évre, a Vízöntő korszak mestere legyen. "St. Germain eonok óta az Ibolyaszínű Láng (Violet Flame) őrzője, a Hetedik Sugár Chohan-ja (A chohan a spirituális hierarchiában egy feladatkör, amelynek birtokosa a teremtés 7 sugara közül az egyik mellé van rendelve. MI)

Az összes többi mester tiszteli St. Germain-t az Ibolya Lánggal a Földnek tett szolgálataiért. Az Ibolya Láng az egyik legfontosabb láng , a megváltás, az átalakítás és a szabadság érdekében. Az Ibolya Láng fő feladata az átalakítás pozitív változások érdekében. Például az Ibolyaszínű Láng segítségével óriási előző életekből eredő negatív, karmikus energiáktól szabadulhatunk meg. Az Ibolya Láng szerepéhez tartozik a megbocsátás és az elfogadás energiája is. Más tulajdonságai is vannak az Ibolyaszínű Lángnak. Lángja a vigasztalásnak, a tapintatnak és az ünneplésnek és a szabadságnak az ereje. Ezek mind a hetedik sugárra jellemző fogalmak. Ez a láng képviseli a spirituális szabadságot is, amely rendkívül fontos a spirituális fejlődéshez. Sokféleképpen használhatjátok a lila lángot. Alkalmazhatjátok imákban, vizualizációkban, meditációban, és kérhetitek, hogy lényetek minden részét borítsa be ez az energia. Belélegezhetitek testetek sejtjeibe, molekuláiba és atomjaiba. Megtisztíthatjátok általa az aurátokat a negatív gondolatoktól és érzelmektől.


Kilenc lépés,
hogy működésbe hozza
az 
Ibolya lángot

1. Találjatok mindennap időt az 
ibolya láng alkalmazására legalább 15 perc / nap

2. Kezdjétek az ibolya lánggal való munkát egy imával

3. Kérjetek védelmet mielőtt elkezdenétek az ibolya láng használatát

4. Kezdjétek az ibolya láng rendelkezéseket egy bevezetéssel

A bennem lévő szeretet, hatalmas
Diadalmas Isteni Jelenlét, az Én Vagyok, 
És a saját szeretett Krisztusi Énem nevében,
Hívlak benneteket szeretett 
St. Garmain 
És a 7. Sugár angyalai.
Kérlek titeket, 
Hogy
……………………
……………………………………………..
Kérem, 
Hogy hívásom legyen megsokszorozva 
És legyen segítségére minden léleknek e bolygón, 
Akinek szüksége van rá.
Köszönöm nektek és elfogadom most ennek teljes erővel való elvégzését,
Isten akaratának megfelelően.

5. Először lassan mond a rendelkezéseket, majd gyorsítsd fel őket az ismétlések folyamán.

6. Vizualizáld a spirituális munka segítésére.

Vizualizáld az Ibolya Lángot 
Amint az megfürdet és megtisztítja aurádat. 
Képzeld el, amint a lángok feloldják a benned és körülötted lévő negatív energiákat. 
Vizualizáld, hogy amelyik negatív energia érintkezik ezekkel a lángokkal, azonnal Isten fényévé Transzmutálódik!

7. Használd az ibolya lángot az életében előforduló nehézségek és problémák könnyítésére. 
Lelki, mentális és fizikai szinten.

8. Használd az ibolya lángot elmúlt életeid feljegyzéseinek tisztítására.

9. Terjeszd ki felhívásaid hatáskörét belefoglalva a házad, 
szomszédod, országod és a bolygó karmikus hulladékainak eltakarítására. 
......

Sokféleképpen használhatjátok a lila lángot. 

Alkalmazhatjátok imákban, vizualizációkban, meditációban, és kérhetitek, hogy lényetek minden részét borítsa be ez az energia. Beprogramozható és egész éjjel álmunkban is dolgozhat. Belélegezhetitek testetek sejtjeibe, molekuláiba és atomjaiba. Megtisztíthatjátok általa az aurátokat és a csakrákat a negatív gondolatoktól és érzelmektől. Tudatalatti legmélyebb zugaiban is alkalmazható, olyan problémák megoldásában amelyem nagyon mélyen gyökereznek. Legyetek kreatívak, és találjatok, hogy miként használhatjátok legjobban ezt az energiát.


Parancsolat:

Erős akarattal, hittel és szeretet erővel áthatott Ima fajta, sajátos törvényerejű rendelet. Az ember parancsolhat a Felsőbb erőknek saját ÉN VAGYOK a Jelenlét-ének jogán (saját magában lévő ISTEN Jelenlétének és élő Krisztusi Jelenlétének jogán), hogy kinyilvánítsa Isten akaratát Védelmet kérjen, erőt fény energiáját itt és most, hogy a konstruktív változás történjen meg a Földön, hogy itt lent ugyan úgy legyen mint Fent.A parancsolat olyan dinamikus, szilárd hittel a sikerben, szeretettel, örömmel teli, a teljes megvalósulás érzetével áthatott ima fajta, amelyet a szellemi alkimista rendkívül hatásos eszköze és módszere, amellyel magába oltja az Isten Igéjét, és a Szent Szellem tüzét.


Az ÉN hatalmas ÉN VAGYOK a Jelenlét-em nevében
Én hívom Szent Germaint és Ibolya Lángját,
Hogy Transzmutáljon és szabadítson fel,
Egyensúlyozza ki a Fény energiáit,
Transzmutáljon minden szennyeződést a lényemben,
És terjessze ki a Kegyelem lángját mindenkire akivel kontaktusba kerülők.
Én vagyok az Ibolya Láng egy lénye én vagyok a Tisztaság Isten kívánsága
St. Germain, aki a szabadság – mozgalmak ösztönző ereje – ha nem kulcsszereplője volt
Évezredeken keresztül.

St. Germain úgy ismert, mint a Hetedik Sugár Ura. 

St. Germain azt mondta:
Hogy "a felemésztő ibolya láng használata sokkal értékesebb lesz az egész emberiség
Számára,mint a Föld összes vagyona, aranya és drágaköve együttvéve."

...
Mindannyiunknak négy testünk van, amelyek beburkolják lelkünket:

1. a fizikai test, amely látható és tapintható,
2. a vágy vagy az asztrál test, amely érzelmeinket tartalmazza,
3. a mentál test, amely a tudatos elménk teste,
4. az éteri vagy emlékek teste
 / kauzális vagy oki test, esetleg felső mentál vagy karmikus test /,
 Amely magában foglalja az összes elmúlt életeink emlékeit.

Az ibolya láng úgy hat erre a négy alsó testre, hogy megváltoztatja azok rezgését.
St. Germaintól kaptuk a következő ibolya láng rendelkezést:

Én vagyok az ibolya tűz egy lénye!
Én vagyok a tisztaság, Isten kívánsága!

Ezek vagy más ibolya láng rendelkezések elmondása következtében,
Az ibolya láng áthatja tested minden sejtjét és atomját, áthatja elmédet, érzelmeidet,
Tudatalattidat, és Emlékezetedet.


A negatív energia a mindennapi életben bármilyen formában megnyilvánulhat,
A különböző betegségektől, balesetektől kezdve olyan rögzült viselkedésformákig,
Amelyek megakadályozzák, hogy jó viszonyban legyünk másokkal.
Ezek az információk az aurában rögződnek.
Az aura egy energiamező, ami körülveszi a fizikai testünket.
Az auránkban visszatükröződnek a pozitív gondolataink, érzelmeink,
De tükröződhetnek olyan érzések is, mint a düh, gyűlölet, féltékenység, vagy a frusztráció.
Visszatükrözi azokat a rezgéseket is,
Amelyeket a környezetünkből veszünk fel,
Saját felgyülemlett karmánk és előző életeink feljegyzései mellett.


Megoldás lehet, az ibolya láng használata,amely feloldja a negatív energiákat.
Reggel vagy este öt-tizenöt percet áldozva az ibolya láng – mantrázására, 
Elősegíthetjük,hogy egész nap békés közérzetben maradjunk,
Függetlenül attól, hogy mi történik velünk.


Ha egyszer elkezded használni az ibolya lángot az aurád megtisztításához,
Tapasztalni fogod,
Azokat a pozitív változásokat,mely léted minden szintjén jelentkezni fognak.

Az ibolya láng sokkal több, mint ibolya fény.
Ez egy láthatatlan spirituális energia,
Amely ibolya fényként jelenik meg mindazok előtt, akik kifejlesztették spirituális látásukat.
Az előző századokban az ibolya láng ismerete csak azon kiválasztott keveseknek adatott meg,
Akik érdemesnek bizonyultak rá.
 / Szentek, és Adeptusok /
Az ibolyaláng több célt is szolgál. Revitalizál és felélénkít.
Meggyógyíthatja az érzelmi, sőt a fizikai problémákat is,
Javíthat az emberi kapcsolatokon, könnyebbé téve az életet.
Még fontosabb, hogy a negatív energiákat pozitívvá alakítja át, 
Amely egy hatékony eszköz a gyógyuláshoz vezető úton.

Átalakítva a negatív gondolatokat és érzelmeket,
Az ibolya láng egy alapot biztosít felgyógyulásunkhoz.

Kezdetben háromszor vagy kilencszer ismételd el a mantrákat.
Amikor kész vagy rá, felemelheted az ismétlések számát.
A mantrákat 36, 40 108
vagy akár
144 alkalommal való megismétlésével
Még nagyobb Isteni Erőhöz és több spirituális forráshoz férhetsz hozzá. 
Én vagyok az ibolya láng, Működik bennem most,
Én vagyok az ibolya láng,Egyedül a fénynek hódolok,
Én vagyok az ibolya láng,Hatalmas kozmikus erőben,
Én vagyok Isten fénye,Minden órában tündökölve,
Én vagyok az ibolya láng,Fénylik akár a Nap,
Én vagyok Isten Szent Ereje Mely az embereket felszabadítja.